Iragarpenak eta deiak

 

 2021eko martxoaren 4ko bileran, Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak irizpen hauek onartu zituen:

 

  • 21/01 Irizpena, Lanbide-heziketako bost espezializazio ezartzen dituen Agindu proiektuari buruzkoa.
  • 21/02 Irizpena, laugarrenez aldatzen den hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda onartzen duen dekretu proiektuari buruzkoa
  • 21/03 Irizpena, atzerriko Hezkuntza-sistema bateko ikasketak eskaintzen dituzten ikastetxeetan, Espainiako eta Euskal Herriko hizkuntza eta kulturari buruzko ikasketen curriculuma eta gutxieneko ordutegia ezartzen dituen Agindu proiektuari buruzkoa.