Abaltzisketako Txalburu eskola eta Zizurkilgo San Millan eskola txikien proiektua proiektua ezagutzera ematen dugu, duen  interesagatik: “100 lengoaia, 11 esperientzia Proiektua”

 

Euskadiko Eskola Kontseiluan prentsanEKren lehendakariari egindako elkarrizketak

Azken berriak eta EEKren lehendakariari egindako elkarrizketak

Hezkuntza-frogak

Jardunaldi hauetako azken bi edizioen edukiak eta bideoak aurki ditzakezu.

Bizikasi

Bizikasi ekimenak lagundu nahi du ikastetxeak elkarbizitza positiborako espazio seguruak bilakatzea, hau da, inolako jazarpen-egoerarik onartuko ez dutenak. Hemen duzu esteka, gehiago jakiteko eta materialak aurkitzeko.

Eskubideetan oinarritutako Hezkuntza

Esteka honetan Haurren Eskubideetan oinarritutako Hezkuntzari buruzko materiala interesgarriak aurki ditzakezu.

Enlaces Consejos Escolares

Enlaces de los Consejos Escolares de las Comunidades Autónomas y del Estado

Azken Berriak

Euskadiko Eskola Kontseiluaren argitalpen berria

 

 

Toki Administrazioko Ordezkarien Batzordeak Euskadiko Eskola Kontseiluan (EEK) egindako lana aurkezten dugu: "Hezkuntzan udal- partaidetzaren  proposamena eta prototipoa"
 

Gure autonomia-erkidegoko hainbat udalerritan egindako pilotajearen eta Eudelekin elkarlanean antolatutako jardunaldiaren laburpena da.
 

QR kodeen bidez, pilotajean erabilitako material guztiak eskura daitezke, udalerrietan ezartzeko baliagarriak izan daitezkeenak, bai eta jardunaldi horretako hitzaldiak, aurkezpenak eta abar ere.
 

EEKek bere esker ona adierazi die hori posible egin duten pertsona guztiei.

IRAKASLEEN BEGIRADA BAT: hezkuntza egoera Euskadin Covid-19 ostean

 

Irakasleak funtsezko pieza bat dira hezkuntza-sisteman. Horregatik, bizi izandako egoerari buruz duten ikuspegia eeta Covid-19aren ondoren euskal hezkuntza-sistemari aurkezten zaizkion erronkei arrakastaz heltzeko dituzten proposamenak ezagutu nahi izan dira.

Horretarako, hiru lurraldeetako irakasle-talde bati,  beren lan profesional onagatik hautatuak (gaitasunagatik eta irakaskuntza-konpromisoagatik) eskatu zaio beren hausnarketak eta proposamenak Kontseiluari helaraz diezazkiotela.

Egindako ekarpen baliotsuak sintesia eta aurrez aurreko bilerak egin ondoren, Araban, Gipuzkoan eta Bizkaian egindako ekarpenen laburpenaren berri eman dugu, bai eta Euskadiren laburpena jasotzen duen infografia bat ere.

BATZORDE IRAUNKORRAREN ADIERAZPENA, 2020-21 IKASTURTEAREN HASIERARI BURUZKOA

 • 2020ko maiatzaren 27an |

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak, kide guztiei egindako kontsultaren ondoren eta haien ekarpenak jasota, 2020/21 ikasturtearen prestakuntzari buruz jakinarazitako idazkia argitaratzea  onartu du, oso ikastaro berezia izango delako eta salbuespenezko neurriak ere beharko dituelako.

 

Gomendatzen da udako oporrak baino lehen,  2020/21 ikasturtea prestatzea, planifikatzea eta antolatzea, ager daitezkeen agertoki derberdinei erantzuteko, inprobisazioak saihesteko eta ikasleei arreta egokia emateko.

Ager daitekeen egoera hain konplexuari arrakastaz aurre egiteko, Hezkuntza Sailak gidatu behar duena, hezkuntza-komunitate osoaren lankidetza Beharrezkotzat jotzen da, bai erabakiak hartzeko orduan, bai haietatik sortzen diren erantzukizunak hartzeko , bai horietatik sortzen diren erantzukizunak hartzean.

Horretarako, ikastetxeen autonomian eta erabakiak elkarrekin hartzean, gobernantza-modu gisa, sakontzea gomendatzen da.

Halaber, beste proposamen batzuk egiten zaizkie Administrazioari eta hezkuntza-komunitateari:

1. 2020ko ikasturtearen amaierari eta udari dagokienez, honako hau proposatzen da:

 

 • ikasturte hau amaitutzat eman aurretik, ikasle bakoitzak bere egoera pertsonal eta akademikoari buruzko diagnostiko indibidual, erreal eta zehatza izatea, eta, horren arabera, hurrengo ikasturterako esku hartzeko eta indartzeko neurri pedagogikoak eta antolakuntzakoak planteatzea, beharrezkoa bada; bereziki, egoera hori gogorren pairatu dutenei.
 • ikastetxe bakoitzak 2020-2021 ikasturteko plangintza espezifikoa egitea. Plangintza horretan, argi eta garbi zehaztuko dira oinarrizko gaitasunen garapena eta ikasleentzako arreta pertsonalizatua optimizatzea ahalbidetuko duten antolaketa- eta curriculum-neurriak.
 • curriculum-egokitzapenak areagotu egin daitezkeenez, aniztasunarekiko arretak baliabide berriak beharko ditu, antolaketakoak edo pertsonalak izan, eta horiek aurrez aurreikusi beharko dira.
 • udarako errefortzu bat behar denean, jarduera egingarriak, erakargarriak eta familientzat zama ez direnak planifikatzea.
 • euskararen errefortzuak eta udako aisialdia beste aukera bat izatea, aprobetxatu beharrekoa, beste erakunde eta gizarte-eragile batzuekin elkarlanean.

2. 2020/21 ikasturtearen hasierari dagokionez, honako hau proposatzen da:

 • ikasturtearen hasierako agertokia edozein dela ere, aurretik planifikatutako lan-plana abiaraztea. Plan horrek bereziki zainduko ditu ikasleen harrera pertsonala eta arreta emozionala, eta arreta espezifikoa emango die inklusioarekin eta aniztasunaren tratamenduarekin lotutako programa guztiei, beharrezkoak diren baliabideak  sartuz.
 • familiei informazioa ematea ikasleei arreta egokia emateko beharrezkoak diren antolamendu-aldaketei, espazioei, denborei, metodologiei eta abarri buruz, eta erabaki horietan parte hartzea.
 • etapa guztietan, ikastetxeek teknologia digitalak erabiltzea dute helburu, egindako ahalegina aprobetxatuz eta hobetuz, bai irakasleentzat bai ikasleentzat, ikaskuntzarako ohiko tresnetako bat izan daitezen. Era berean, ikasle guztiek sarbide digitala izango dutela ziurtatzea, bereziki behar handiena dutenek. Horrez gain, hezkuntza-baliabide digitalak dituen plataforma bat sortzea, sistemako eragile guztiekin partekatu ahal izango dena, eta online zerbitzu jarraitua, teknologiaren erabileran zalantzak argitzeko. Horretarako, eskola publikoa digitalizatzeko premiazko plan bat eskatzen da.
 • hezkuntza errefortzu banakako planak areagotzea, bai eta aniztasunari eta hizkuntza-indartzeari arreta emateko programak eta Hamaika Esku motako beste programa batzuk ere.
 • euskarari dagokionez, kontuan hartuta kasu askotan euskararekiko harremana ikastetxean gertatzen dela, funtsezkotzat jotzen da epe labur, ertain eta luzerako errefortzu-neurriak diseinatzea, ikasleek beren komunikazio-gaitasuna euskaraz garatzen jarrai dezaten.
 • curriculuma oinarrizko eta ezinbesteko gaitasunetara egokitu eta murriztuko da. Gaitasun pertsonala, komunikatiboa eta digitala lehenetsiko dira, gainerako ikaskuntzetarako funtsezko gaitasunak diren aldetik, bai eta beste gaitasun batzuk ere, hala nola ikasten ikastea, sormena eta pentsamendu kritikoa; horrela, hezkuntza integrala, konfiantzazkoa eta gizarte-ingurunean errotua ahalbidetuko da.
 • oinarrizko Lanbide Heziketan salbuespenezko neurriak ezarriko dira ikasle bakar bat ere kanpoan gera ez dadin egoera horrekin zerikusia duen edozein arrazoirengatik.
 • administrazioak oinarrizko gaitasunen garapenaren gutxienekoak gomendatzen ditu ikasturte/ziklo bakoitzeko, eta etengabeko ebaluaziorako eta prestakuntzarako irizpide argi eta zehatzak ematen ditu.

3. COVIDen ondoren hezkuntza hobea bermatzeko beharrezkoak diren al-daketei dagokienez, honako hau proposatzen da:

 

 • aldaketa metodologikoak egitea, ikaskuntza-esperientzia presentzialak eta online ikaskuntza-esperientziak barne hartzen dituzten proposamen metodologiko berriak abiarazteko eta pilotatzeko.
 • denbora honetan ikasitakoa aprobetxatzea, ikasleen motibazioa areagotzen dituzten  eta ikaskuntza esanguratsua lortzeko metodologiak abian jartzeko. Ikasleen arteko elkarreragina edo lana barne hartzen duten proposamenak, ikaslearen autonomia sustatzen dutenak eta esperimentazioa eta ikerketa bultzatzen dutenak.
 • irakaskuntza-ikaskuntza-prozesuen plangintza eta kudeaketa egitea. Aurrez aurre taldeek txikiagoak izan behar badira, gainerakoei arreta emateko aukera guztiak aztertu beharko dira, kontuan hartuta eskolak zaintza-funtzio bat betetzen duela, eta, oraingoz, funtzio hori beharrezkoa dela familia-kontziliazioa errazteko.
 • etengabeko ebaluazioaren oinarriak eta prestakuntza-ebaluaziorako estrategien aniztasuna sakontzea eta praktikatzea.
 • irakasleen behar zehatzekin bat datozen prestakuntza-sistemak praktikan jartzea: emozionala, berdinen arteko ikaskuntza, gaitasun digitala, ikasleentzako aurrez aurreko nahiz online ikaskuntza-tresnak sortzea eta hautatzea, ikaskuntza-egoera hibridoen diseinua, metodologia eta ebaluazioa. Horretarako behar diren denborak planifikatu eta kudeatzea.
 • familien parte-hartzea sustatzea, haien beharrak hautemateko: online hezkuntzarako baliabideak eta gaikuntza: ikastetxetik erantzunak ematen saiatzeko edo beste zerbitzu edo erakunde batzuetara bideratzeko.

1. Ordutegiei eta egutegiei dagokienez, honako hau proposatzen da:

 

 • egoera desberdinei eta familia-kontziliazioko premiei erantzuteko espazioak eta denborak antolatzeko malgutasuna erraztea.
 • beharrezkoa denean, zabaldu egingo dira zentroak irekitzeko ordutegiak, errefortzuko, eskolaz kanpoko, sozializazioko eta prestakuntzako jardueretarako, bai eta ikastetxeak egokitzat jotzen dituenetarako ere.
 • denborak antolatzeko formula berriak bilatzea, sormenezkoak eta berritzaileak, ikasle guztien premiei erantzungo zaiela bermatzeko

Azkeneko hausnarketa

 

Azkenik, beharrak handiagoak izango direnez, ikasle guztiei arretarik  onena emateko beharrezkoak diren baliabideen azterketa sakona egitea gomendatzen da.

 

Egoera ekonomiko eta sozialaren larritasuna ikusita, Euskadiko Eskola Kontseiluak elkartasuna, erantzukizuna eta eskuzabaltasuna eskatu die hezkuntza-komunitate osoari eta Administrazioari, baliabide guztiak optimizatzeko eta areagotzeko beharrezkoak diren antolaketa-neurri guztiak har daitezen.

 

Orain, inoiz baino gehiago, ekitatea bermatu behar da, haur bakoitzari behar duena emanez.

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorreko idazkia

 • 2020ko apiriralen 2an |

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak, 2020ko apirilaren 2ko bileran, koronabirusak sortutako konfinamendu egoera dela eta, hezkuntza-komunitate osoari agiri hau bidaltzea erabaki du.

 

Une zailetan jartzen dituzte pertsonek eta erakundeek beren benetako balioak, erantzukizuna eta egokitzeko gaitasuna, hezkuntza-komunitate osoa asteotan erakusten ari den moduan.

 

Horregatik, Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak ikusarazi eta eskertu nahi du ahalik eta modurik positiboenean erantzuteko egin duten ahalegina.

 

Ikasleak, beren garapen pertsonala, soziala eta akademikoa dira hezkuntzaren helburu nagusia, eta haien inplikazioa eta ahalegina funtsezkoak dira, beraz. Horregatik goraipatu behar da gai izan dela etxean egoteko, bere ikastetxearekin konektatuta jarraitzeko, egoera berrira egokitzen saiatzeko eta, ahal den neurrian, irakasleengandik jasotzen dituen egitekoak eta jarraibideak betetzeko.

 

Familien papera oso garrantzitsua bada beti, askoz ere gehiago oraingoa bezalako egoera konplexuan, eta horrek gizarte osoaren aitortza merezi du. Pertsona guztien arreta eta zaintza euren on-lineko lanbide jardunarekin edota egoera honek ekarri dien lan-ziurgabetasunarekin uztartzea berez zaila bada ere, seme-alabak zaintzeko eta laguntzeko gai izaten ari dira, isolamendua ahalik eta ondoen jasan dezaten eta eskolako eginkizunez ardura daitezen.

 

Irakasleek, egun batetik bestera, aurrez aurreko ohiko eskola ematetik on-line irakaskuntzara igaro behar izan dute, eta ahalegin, sormen eta lan handiz gainditu dituzte ikasle guztiengana iristen saiatzeko eragozpen guztiak, batez ere behartsuenengana, une oro inor atzean gera ez dadin ahaleginduz. Lan hori ikusarazi, balioetsi eta eskertu egin beharra dago.

 

Irakasleen koordinazioari eta zaintzari eusten diete ikastetxeetako zuzendaritza-taldeek, irakasleak animatuz eta haien lana errazten saiatuz, justizia sozialerako lidergo pedagogikoa haien gain hartuz eta ikasle zaurgarrienei arreta eskainiz.

 

Hezkuntza Administrazioaren zerbitzu ezberdinei, ikuskariei, aholkulariei eta Hezkuntza Saileko arduradunei, irakasleei aholkuak, tresnak eta laguntza, oro har, erantzun berriak ematen baitizkiete ikasle guztiengana irits daitezen, azken finean, hezkuntza-sistemaren xedea hauen ongizatea eta garapena baita.

 

Hezkuntza gizarte osoaren ardura da, eta orain, inoiz baino argiago, agerian geratu da; denon artean posible badela ari gara erakusten.

Zalantzarik gabe, krisialdi honen amaieran, beharrezkoa izango da hezkuntza-komunitate osoak behar duen ikaskuntza ereduari buruz lasaitasunez hausnartzea eta, horrela, egindako ahalegina ez da alferrik izango, eta hizki larrizko HEZKUNTZA garaile aterako da.

HEZKUNTZAN FAMILIEN AHOTSA

Euskadiko Eskola Kontseiluak, 2018-2020 urteko Planaren barruan, 3. helburu gisa planteatu zuen bere burua. Gizarte-eragile guztien parte-hartzea areagotzea.

 

Horregatik, Kontseiluak, EEKko kide diren gurasoen federazioekin eta Vitoria-Gasteiz Udalaren elkarlanean, sentsibilizazio jardunaldi batzu,  bat lurraldekatu antolatu ditu.

 

Familien parte-hartzea funtsezko elementua da hezkuntza-kalitaterako. Ez da mugatzen alderdi puntualetan laguntzera eta laguntzera, baizik eta familiek proiektu garrantzitsuen muinean egon behar dutela; haiei dagozkien erabakietan ahotsa euki behar dutela.

 

Dagoeneko jardunaldiak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan  izan dira. Saio hauetan, adituek hausnarketen ondoren, bertaratutakoek eman zuten  erantzuna honako gai hauei:  Familiek ikastetxeetan duten parte-hartzea gutxitzearen arrazoiak eta zer ondorio ditu ikastetxeentzat, ikasleentzat eta familientzat; halaber, seme-alaben ikaskuntza-prozesuan nola parte hartzeko moduari buruzko proposamenak egin zituzten.

HEMEN, hiru jardunaldietako familien ekarpenen laburpena aurki dezakezu.

 

Jarraian,  jardunaldi bakoitzeko ekarpenen informazioa aurki dezakezu:

 

 

 

 

 

 

 

GAZTEIZKO JARDUNALDIA

          

 

Otsailaren 8an, Gasteizko Europa jauregian   “Familien ahotsa hezkuntzan" jardunaldia izan da.  Euskadiko Eskola Kontseiluak eskerrak eman nahi dizkie bertaratu ziren guztiei haien  ekarpenengatik, familien ikastetxeetan parte-hartzeari dagokionez dauden beharrak eta itxaropenak ezagutzen laguntzen baitiguzue.

Hemen ekarpenen laburpena eta jardunaldiaren bideo batzuk aurki ditzakezu:

 

 

Familien parte-hartzea areagotzeko eta hobetzeko baliagarriak izango direla espero dugu, bai guraso-elkartean eta ikastetxeko Eskola Kontseiluan, bai Denon Eskola eta FAPACNE federazioetan.

 

EEK zuen iradokizunak eta iruzkinak jasotzea espero  du.

BILBOKO JARDUNALDIA

                                                  

Bilboko jardunaldia Euskadiko Artxibo Historikoan, otsailaren 11n,  izan da.

Euskadiko Eskola Kontseiluak eskerrak eman nahi dizkie bertaratu ziren guztiei haien  ekarpenengatik, familien ikastetxeetan parte-hartzeari dagokionez dauden beharrak eta itxaropenak ezagutzen laguntzen baitiguzue.

 

Hemen ekarpenen laburpena aurki dezakezu eta saioaren bideo batzuk.

 

1. Ainara Artetxe

2. José Luis Pazos

3. Jose Luis Pazos.2

 

Familien parte-hartzea areagotzeko eta hobetzeko baliagarriak izango direla espero dugu, bai guraso-elkartean eta ikastetxeko Eskola Kontseiluan, bai BIGEn  eta FECAPP federazioetan.

 

EEK zuen iradokizunak eta iruzkinak jasotzea espero  du.

Donostiko Jardunaldia

                                              

                                              

 

Donostiko jardunaldia  Hezkuntza, Filosofia eta Antropologia Fakultatean izan da, martxoaren 3an, 18:00etatik 20:30etara.

 

Hemen ekarpenen laburpena aurki dezakezu.

 

 

Familien parte-hartzea areagotzeko eta hobetzeko baliagarriak izango direla espero dugu, bai guraso-elkartean eta ikastetxeko Eskola Kontseiluan, bai BAIKARA  eta FEGUIAPA federazioetan.

 

EEK zuen iradokizunak eta iruzkinak jasotzea espero  du.

IKASLEEN PARTE-HARTZEA SUSTATZEKO KANPAINA

 • 2020-01-09 |
 • IES KOLDO MITXELENA BHI |

 

Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria berriro bildu da Koldo Mitxelena BHIko Batxilergoko ikasle-talde batekin, aurreko ikasturtean hasitako lanarekin jarraitzeko. Lan horren helburua zen ikasleak  parte-hartzearen garrantziaz haien ahotsa entzunarazteko beharraz sentsibilizatzea, bai ikastetxeetan, bai EEKn.

 

Bileran, ikasturte honetan egin beharreko ekintzei buruz aurreko bileran planteatutako proposamenak aztertu ziren,ea  ekintza horiekin jarraitzea edo aldatzea komeni den, haien aukeren arabera; izan ere, Batxilergoko 2. mailan daudenez, denbora gutxiago dutelako.

 

Ildo horretan, ikasturte honetan dauden arazoetako batzuk planteatu ziren: selektibitatea prestatzea, etorkizuneko hauteskundeei buruzko orientazioa ematea...

 

Txosten bat idazteko konpromisoa hartu dute, EEKra bidaliko dena, eta ezagutu eta kontuan hartu behar ditugun gai batzuk helaraziko dizkigute.

 

Hiru hilabete barru berriro bilduko EEKren lehendakaria batzarra hau , parte-hartze eta komunikazio erritmoari eusteko.

 

Aurrera gazteok!

 

 

 

 

 

LAUAXETA IKASTOLAKO IKASLEEN BISITA

 • 19-09-24 |
 • Euskadiko Eskola Kontseilua |

 

 

Lauaxeta Ikastolako Aholku Batzordea Kontseiluaren egoitzan izan da 2019ko urriaren 21ean, ikastolako zuzendari eta presidenteordearekin batera. Mª Teresa Ojanguren.

Bileraren helburua izan da:

• Egindako lana aztertu

• Ikasturte honetarako helburuak eta jarduerak.

• Parte-hartzea eta konpromisoak.

• Plangintza.

 

Horretarako prestatu dugun Power-point baten bidez, egindakoa aztertu eta egiteko dagoena planifikatu dute.

 

Kasu honetan, ikasleek aukeratu duten lana ikasleen arteko oratoria topaketa bat egitea izan da, "Hezkuntza hobetzeko gure erantzukizuna eta erantzuna" leloari buruzkoa.

 

Bileran euren proposamena planifikatu dute, hori gauzatzeko oztopo eta behar posibleak planteatu  eta erantzukizunak hartu dituzte.

Hiru hilabete barru, lehendakaria haiekin bilduko da berriz ere, parte-hartzearen eta komunikazioaren erritmoari eusteko.

Aurrera neskak eta mutilak!

 

“Hezkuntza-frogak”jardunaldiaren laugarren edizioak harrera bikaina izan du.

 • 2019ko urriaren 18an |
 • UPV/EHUko Micaela Portilla Ikerketa ZentroaCarlos Santamaría Zentroa |

Iragan urriaren 18an 100 lagun baino gehiago  elkartu ziren “Hezkuntza-frogak” jardunaldian, UPV/EHUren Arabako hiriburuko Campusean kokatuta dagoen Micaela Portilla Ikerketa Zentroan, ekitaldi Aretoan,  bost hizlarik ezagutzera eman zituzten irakaskuntzaren arloan egin dituzten ikerketak.

 

 

Aldi honetan ekitaldia UPV/EHUko Kultura Zientifikoko Katedrak antolatu du Euskadiko Eskola Kontseiluak laguntzarekin.

Goizeko bederatzietatik arratsaldeko ordu biak arte 30 minutuko hitzaldiak eskaini ziren, zeintzuetan ebidentzia zientifikoarekin kontrastatu ziren gaur egungo hezkuntza-jarduerak.

Goizeko bederatzietatik arratsaldeko ordu biak arte 30 minutuko hitzaldiak eskaini ziren, zeintzuetan ebidentzia zientifikoarekin kontrastatu ziren gaur egungo hezkuntza-jarduerak.

Hizlari guztien azalpenean ikusi zen, nahiz eta beren ikasketak estandar zientifikoen mende egon, eta, beraz, iritziak ez izan, ikertzaileen ezaugarri diren apaltasun eta tentuz defendatu zutela.

Hala ere, eskuragarri dagoen ikerketaren arabera, "behin-behineko ziurtasun batzuk" nabarmendu zituzten.

 

Marta Ferreroren azalpenak ikasgeletan aplikatzen ditugun berrikuntzen letra txikia irakurtzera bultzatu gaitu, aldi berean zalantza eta eszeptizismo osasuntsua landuz. Zehazki, metodologia aktibo batzuk, hala nola proiektuetan edo arazoetan oinarritutako ikaskuntza, edo adimen anitzen teoria, hezkuntza-baliabide gisa orokortzen ari dira, oraindik etapa guztietan eta edozein hezkuntza-helburutan bereizketarik egin gabe aplikatzeko beharrezko sendotasun eta baliozkotasunik ez dutenean.

Maria Gilek bere hitzaldian iradoki du hezkuntzako lidergoak eta ikastetxeetako zuzendaritzek akatsak egitera ausartu behar dutela ikaskuntza hobetzeko. Eta praktikan eta testuinguruen arabera lidergo-estilo desberdinak aplikatzen badira ere, nazioarteko ikerketaren berrikuspenak ondorioztatzen du eraldaketa-estiloa eraginkortasun handiagoz hedatzen dela zuzendaritzak egonkorrak direnean, prestakuntza-plan luze eta intentsuak jarraitzen dituztenean (master mota) eta hautaketa-prozesuak aplikatzen direnean:

 

Fatima Garciak egindako azalpenean, ikusarazi digu denboran atzera egitea komeni dela, gaurkotasuna ulertzeko eta, horrela, aurrera egin ahal izateko.

Gaur egun, iraganean bezala, zenbaki topikoak eta mitoak erabiltzen dira gai errepikariak deskribatzeko, hala nola: teknologiaren erabilerak, hezkuntza-edukien maila, haurren eta gazteen jarrerak eta jokabideak... Faktore bera aipatzen duenaren arabera, mehatxu edo aukera gisa azal daiteke, gabezia edo irtenbide gisa.

 

Miguel A. Vadillok, bere aldetik, ikerketa zientifikoak zuhurtzia zientifikoarekin irakurtzea gomendatzen du, eta “presarik gabe baina etenik gabe" aurrera egitea.

Ikerketen berrikuspenak, meta analisiatik, ebidentzia batzuk erakusten ditu, eta horiek, gutxienez, gomendatu beharko liguke azterketetatik ateratako ondorioak ziurtasun gisa ez hartzea, zorroztasun gutxikoak edo errepikatzeko zailak diren ikerketak.

Ikerketa kopuru handia, lagin handiak  eta/edo behaketa-denbora luzea behar dira emaitza batzuen eragina eta garrantzia baloratu ahal izateko.

 

Charo Ruedak, garunari eta arretari buruz egiten dituen lanen berrikuspen baten bidez, arreta kudeatzeak ikaskuntzaren ardatz gisa duen garrantzia adierazten digu, ia ezinezkoa baita ikaskuntza arreta optimorik gabe gertatzea.

 

Ikerketak erakusten du gaitasun hori berariazko programen bidez ikas daitekeela eta ikasi behar dela, eta, beraz, itxaropena ematen du ikasleen ikaskuntza oro har hobetzeko, bai eta arreta urria duten ikasleei erantzuteko ere.

 

 

Hitzaldiei estekak

 Jarraian hitzaldien bideoak ikus ditzakezu:

 

“Zenbait ikasketa metodoren letra txikia", Marta Ferrero.

 ”Eskola lidergoa eta ikasleen errendimendu akademikoa: gaiaren egoera ", María Gil

 “Egungo hezkuntza-berrikuntza ikuspegi historikotik", Fátima García

 “Ikerketa batek zera dio…", Miguel A. Vadillo

“Arreta: zer da eta nola hezi”, Charo Rueda

 Mahaingurua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaltzisketako Txalburu eskola eta Zizurkilgo San Millan eskola txikien proiektua proiektua ezagutzera ematen dugu, duen  interesagatik: “100 lengoaia, 11 esperientzia Proiektua”

 

Hiri hezitzailea: udalak eta esku-hartzeko ereduak eskola segregazioa saihesteko.

 • Vitoria-Gasteiz, 2019ko uztailaren 10 eta 11an |

Gure Ikastetxeetako ikasle guztien integrazioa lortzeko eta eskola segregazioan saihezteko esku-hartzea oso konplexua eta gai hori presente dago Kontseilu honetako eztabaidetan eta hausnarketan.

Horregatik, idazkari teknikoa eta lehendakaria ikastaro horretan parte hartu dute.

Oso interesgarria izan da gai honi buruzko 25 hiri hezitzaileen sarea duen pertzepzioa eta parte hartzeko proposamenak. X. Bonalen hitzaldia: "Combatir la segregación escolar: de la amenaza a la oportunidad". Magnet programa, pilotajeren ebaluazioa eta azkenik, mahai-inguruan, arduradunek azaldu digute nola ezarri den Kataluniako udalerri eta ikastetxe desberdinetan, Honek guztiak haurnarketa eta eztabaida interesgarriak sortarazi du.

Ikastaroaren informazio gehiago eta bideoak Link honetan aurki ditzakezu.

Innovación social disruptiva, ¿participamos?

 • 2019ko uztailaren 3-5ean |
 • Donostian |

 EHUko udako ikastaroaren barruan Euskadiko Eskola Kontseiluak “Innovación social disruptiva: ¿participamos?”


ikastaroa antolatu du uztailaren 3, 4 eta 5ean Donostiako Miramar Jauregian.

 

Hainbat esparrutako hogeita hamar bat lagunek hartu dute parte ekitaldian, gehienbat irakasleek eta udaletako teknikari eta politikariek.

 

Planteamendu metodologiko berritzaile batekin prestatutako ikastaro hau ikasketa-prozesu modura diseinatu da eta elkarrekin uztartu dira hiru alderdi: gogoeta teorikoak (Cristina Monge eta Xavier Bonalen hitzaldi inspiratzaileak), kolektibo desberdinen ahotsak (irakasleak, zuzendariak, familiak, ikasleak eta udal politikariak), eta esperientzia praktikoan oinarritutako tailer parte-hartzaileak, oinarritzat dutenak esperientzia praktikoa, eta dena talde-ikasketa prozesu bat bezala pentsaturik.

 

Diseinu honen inspirazio iturri izan dira hainbat diziplina (elkarrizketa demokratikoa, esperientzietan oinarritutako ikaskuntza kolaboratiboa, coaching sistemikoa, Design Thinking, Prozesuetan oinarritutako Lana, Aldaketaren Teoria) eta talde-ikasketa prozesuetan balio kontrastatua duten  metodoak (adituen hitzaldiak, mahai-ingurua, elkarrizketa horizontala, taldeko lana, arrainontzia, prototipoak eta ereduak, posizionamendu mapa).

Prozesuaren eta edukiaren arteko koherentzia praktikoa lortu nahian, funtsezko hainbat kontzeptu eta ideia aztertu dira: parte-hartzea, berrikuntza soziala, disrupzioa, aniztasuna eta eragile anitzen arteko elkarrizketa, gobernantza parte-hartzailea, e.a. Horrez gain, metodologia bereziak erabili dira parte-hartzea, pentsamendua eta jarrera berritzaile eta disruptiboa sustatzeko, eragileen arteko harremanen kalitatea hobetzeko, ikaskuntza kolaboratiboa eta pentsamendu prospektibo-propositiboa bultzatzeko, e.a.

Ikastaro honetan parte hartu dutenek oso ondo baloratu dute ikasketa kolektiboko esperientzia hau.

Hemen dituzu ikastaroko materialak eta estekak

 

 

Ikastaroaren dokumentazioa

"Udalen zeregina hezkuntzan"

 • 2019ko uztailaren 1ean |
 • Bilbon. Eudelen egoitzan |

Ia ehun udal-ordezkari eta hezkuntza-komunitateko kide bildu dira EUDELen egoitzan, Euskadiko Eskola Kontseiluak Euskadiko Udalen Elkartearekin lankidetzan antolatu duen truke- eta hausnarketa-saio batean parte hartzeko. Legebiltzarreko taldeetako eta foru-aldundietako zenbait ordezkarik ere bat egin nahi izan dute hezkuntzan aritzen diren agente guztiengan interes handia piztu duen bilera honekin. Ikusi bideoak

 Eudelen prentsako oharra

 

 

Jakintzak partekatzeko eta ideia eta proposamen berritzaileak egiteko xedez, saioan “Udalek hezkuntzan betetzen duten zeregina” aztertu da, Vitoria-Gasteizko eta Bartzelonako Diputazioko jardunbide egokien bidez. Bloke aipagarri batean, Eskola Kontseiluak koordinatutako proiektu pilotuko emaitzak aurkeztu dira; Bastida, Guardia, Oion, Santurtzi eta Urnietako udalek parte hartu dute, proiektu horretako bultzatzaileak izan baitira.

Euskadiko Eskola Kontseiluko presidente Nélida Zaitegik azaldu duenez, gaurkoaren moduko topaketen zeregin nagusia da udalen eta ikastetxeen arteko elkarlana indartzea, “eztabaida zorrotza eta sakona sortzeko gizarteko irakaskuntzari buruz”, eskola-komunitate osoak “hobetzeko proposamenak” eginda”.

Saioari hasiera emateko ekitaldian, hauek parte hartu dute: EUDELen ordezkaritzan, Urnietako alkate Mikel Pagolak; Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburu Cristina Uriartek, eta Euskadiko Eskola Kontseiluko presidente Nélida Zaitegik. Hirurek nabarmendu dute zein garrantzitsuak diren udalen, irakasleen eta familien arteko elkarlana eta adostasuna, elkarrekin aurrera egiteko, udaletan hezkuntzako ekintza hobetzeko.

Jardunaldiaren laburpena

Ingurune hurbilean erreferentziako beste eredu batzuk bilatu nahian, Eskola Kontseiluak Bartzelonako Diputazioko hezkuntza-zerbitzuen kudeatzaile eta antropologo Jordi Plana gonbidatu du hizlari gisa. Dagokion arlotik, Planak ibilbide profesional luzea du egina, Bartzelonako mugapeko udalerrietan hezkuntza-politikak garatzeko elkarlanean. Garatzen duen lanean, laguntza ematen die haur, heldu eta musika eskolei, bai eta, era berean, udaleko hezkuntza-programa guztiei ere, besteak beste, Ikasketa-Zerbitzua ekimena abian jarriz.

Power pointen txostena

 Carlos Angulo arduradun teknikoak ordezkatutako Vitoria-Gasteizko Udalaren esperientzia udalak hezkuntza-komunitatean egindako esku-hartzeko jardunbide egokitzat hartu da. Arabako hiriburua da Hiri Hezitzaileen Espainiako Sarearen sortzaileetako bat, eta familiekin esku hartzeko lehen plan pilotua bultzatu zuen 2016an, era askotako “zaurgarritasun” egoeretan zeuden bost ikastetxe publikotan: elkarbizitzako arazoak, jatorriari lotutako dibertsitate altua, maila sozioekonomiko baxua, emaitza akademiko eskasak, etab.

Carlos Anguloren txostenaren laburpena

 

Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakaria eta Urnietako, Labastidako  eta Oiongo alkateak mahai-inguruan hartu dute parte  eta bere esperientzia aztertu dute, arlo positibiak eta hebetzeko daudenak. Alkateen eta beren talde politiko-teknikoen lidergoa erabakigarria izan da, proiektua esperientzia pilotuko bost udaletan abiarazteko.

Pilotajeren power point

Askenik parte hartzeko dinamika bat  garatu da, Iñigo Retolazak koodinatua, saioan, aukera jarraitzeko eta herrietan hezkuntza hobetzeko proposamenak eta ideiak  landu dira.

 Web orri honetan aurki dezakezu "Hezkuntza Hobetu: jakin, elkarrizketatu eta  partekatu" proiektuaren informazio eta material guztiak; halaber,  hemen duzu informazio gida bat.

IKASLEEN PARTAIDETZA BULTZATZEA

 Ikasturte honetako Kontseiluaren Lan planaren helburuetako bat da ikasleen parte- hartzea bultzatzea; hasteko, partaidetzaren garrantziarekiko sentikor bihurtzea eta haien ahotsa  entzun dezaten  beharraz,  bai kastetxeetan,  bai kontseiluan.  

Konseiluan ikasleen ordezkaririk ez dugu.  Hezkuntza hobetzeko hezkuntza komunitatearen ahotsa behar dugu  eta  batez ere ikasleena.

 Horretarako, 3 ikastetxetako  BDHko 4. mailaren eta Batxilergoaren ikasleekin ekintza bat antolatu dugu, “aholku-batzarra” gisa antolatuak, ikasle guztiei zuzendutako ekintzak diseinatzeko,  hezkuntza hobetzeko proposamenak egin ditzaten.

 

 Kontseiluaren lehendakaria hiru ikastetxetako hiru ikasle-talderekin bildu da “ aholku- batzarrak”: Bilboko Unamuno instututuan, Gasteizko Koldo Mitxelena BHIn   eta  Lauaxeta ikastolan, proiektua azaltzeko, lankidetza eskatzeko eta haien proposamenak hartzeko.

Ikasleek haien kexak eta ardurak azaldu eta proposamenak adirazi dizkiote; proposamen hauek hainbat ekintzetan zehaztuko dira, irailaren aurrean egingo direnak eta haiek diseinatu, egin eta ebaluatu egingo dute 

     
UNAMUNO INSTITUTUA KOLDO MITXELENA BHI LAUAXETA IKASTOLA  

 

Ikasleek aukeratu dituzten ekintzak

Proiektu honetan parte hartu dituzten ikasle guztien proposamenak jaso eta gero, gustukoenak  lehenestea eskatu diegu eta hauek izan dira baloratuenak:

 

1)     Motibatzeko tailerrak egitea eta hitzaldi eta batzarren bidez, ikasteko interesa piztu dezan, konfiantza eta itxaropena sentitzeko.

 

2)     Kanpaina sortu  sare sozialetan, irratian, web gunean, pertsona famatu eta ikasleekin batera.

 

3)     Euskadiko ikasleen “Oratoria topagunea” “Gure zeregina eta erantzukizuna Euskadiko Hezkuntza hobekuntzan”. Ikastetxe bakoitzeko aukeratutakoak, haien hitzaldiak azal ditzakete. (Sare sozialetan, irratian eta baita  beste komunikabideetan ere).

 

Irailatik geroztik donok batera  lan egingo dugu!

Euskadiko Eskola Kontseiluaren lehendakariaren agerraldia Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean aurrean

 • 2018ko, maiatzaren 6an |
 • Euskadiko Eskola Kontseilua

 
“Egilea: Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco”.

Maiatzaren 6an,  Euskadiko Eskola Kontseiluaren lehendakaria Hezkuntza batzordean agertu da, EH Bildu  legebiltzar-taldeak eskatua, Euskadiko Eskola Kontseiluaren funtzionamenduaren eta kudeaketaren inguruan azalpenak emateko. 

EH BIlduk adierazi du  kezkaz bizi duela azken hilabeteetan Euskadiko Eskola Kontseiluan ematen ari diren gertakariak, uzten dutelako autonomiatik eta kontsentsuetatik urrun, partaide guztien iritzia eta adostasuna bilatzea ez dela bilatzen  den helburuetako bat 

Lehendakariak legebiltzarkideeei azaldu du Kontseiluaren funtzionamendua, bere araudiak finkatua,  eta erabakiak hartzeko prozesua; egindako lanaz eta lortutako akordioaz ere datuak eman dizkie, azpimarratuz txosten gehienak adostasunez onartu direla. Hala ere,  kontseiluaren araudia  aldatzeko beharra onartu du, 30 urte pasa ondoren zaharkitua dagoelako; horrexegatik hausnarketa prozesu bati ekin dio, etorkizunera begira Kontseilua berriz irudikatzeko, partizipazioaz, kideez eta funtzioaz,...  

Askenik, batzordeko kide guztiei eskatu die gutxienezko hezkuntza  akordio bat lortzeko lan egin dezaten, Euskal Hezkuntzari egonkortasuna emateko.

Legebiltzarkideek presidenteari bere aurkezpena eskertu dute eta  kontseiluaz  hainbat galdera egin dizkiote. Horrez gain, haien kezkak eta proposamenak helarazi dizkiote.

Agerraldiaren transkripzioa eta bideoa Legebiltzarraren web orrian eskuragarri izango da. www.legebiltzarra.eus eta zuzenean link honetan. 

 

Prentsan agertutako berriak

  El diario vasco

 

 

Berri onak!

 • Arabako Errioxa |

Joan den urtean , “Hezkuntza hobetzea: Jakin, elkarrizketatu eta partekatu, proiektuan parte hartu zuteneko bi ikastetxeetatik berri onak datozkigu.

Ø  CEIP Ramiro de Maeztu HLHI

o    “Handitzen, handitzen" proiektua.

o   “Diario de noticias de Alava”

Hemen bideo batzuk ikus daitezke: 

Bideo laburpena familiekin erakusketan

Zer da gehien gustatu zaizuna?

 

 Ø  CEIP Labastida HLHI

o   “Naizena naizelako” Labastidako eskola publikoaren abeztia

o   “El Correo

Euskadiko Eskola Kontseiluaren partetik  gure zorionik  beroena zuen lanagatik eta gurekin partekatzagatik.

Zorionak! 

 

EEKren lehendakariak, azken txostena aurkeztu du Berritzeguneetako zuzendariei

 • abenduaren 12a |
 • Durangoko berritzegunean |

 Nélida Zaitegik, Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakariak, Lucía Torrelday, Berrikuntza zuzendariak eta kontseilukidea eskatua, Berritzeguneetako zuzendariekin eta hezkuntza berrikuntza arduradunekin bildu da, "Euskadiko Eskola-hezkuntza, 2015-2017", txostenaren aspektu aipagarrienak azaltzeko.

Aurkezpenaren ondoren, elkarrizketa aberatsa izan da: kezkak eta proposamenak partekatu dira,  euskal hezkuntza sistema inklusiboagoa, bidezkoa eta bikaina lortzeko.

Lehendakariak bertaratuei  Kontseiluak aztertu behar dituen  gaiez eta ekintzez  proposamenak eskatu dizkie eta konpromisoa hartu du aztertzeko eta haiei itzultzeko, guztiok elkarrekin hausnartzen jarraitzeko.  

AIXERROTA BHI IKASTETXEARI BISITA

 • abenduaren 5a |
 • Getxon |

 

Nélida Zaitegik, Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakariak, eta Eva Blancok, Kontseiluko idazkari teknikoak, Aixerrota BHI ikastetxea bisitatu dute, ikasleen parte hartzea bultzatzeko burutzen ari diren esperientzia ezagutzeko, Consul plataformaren bidez. 

Gainera, bere liburutegi zorrogarria erakutsi digute,  orain dela gutxi berriztua izan dena.

Mila esker zuen arretagatik eta zorionak ekipo osoari egiten duzuen lanagatik eta proiektuan jartzen duzuen ilusioagatik!

 

ETXEBARRI-BASAURI OLH IKASTETXEARI BISITA

 • azaroaren 13a |
 • Basaurin |

 

Nélida Zaitegik, Euskadiko Eskola Kontseiluko lehendakariak, eta Eva Blancok, Kontseiluko idazkari teknikoak, Etxebarri-Basauriko Oinarrizko Lanbide Heziketako udal ikastetxea bisitatu dute, bertatik bertara ezagutzeko egiten ari diren lana, eta baita ere egiaztatu ahal izan dute ikastetxeko profesional guztiek proposatu eta ikasleekin garatu dituzten ekimenen kalitatea.

Emaitzak dira froga argiena: azterketara aurkeztu zirenen ehuneko 67k lortu zuten Eskola Graduatua eta matrikulatu zirenen ehuneko 87k erabaki zuten erdi-mailako prestakuntza-ziklo bat ikastea.

Gainera, proiektu ugari garatzen dituzte: ikaskuntza eta zerbitzua, solasaldi dialogikoak, Agenda 21…

Beren lanaren oinarriak dira tutoretza pertsonalizatua eta irakasleen inplikazioa proiektuetan.

"Bigarren Aukera” eskola-sareko partaide da, zeinak prestakuntza berritzaile batean oinarritutako eredu pedagogiko orijinal bat bultzatzen baitu, ondoko hauen bidez: ibilbide pertsonalizatuak, indargarriak oinarrizko eta laneko gaitasunetarako, enpresa-munduarekin lotutako esperientzia praktikoak eta eskaera sozialetarako laguntza, arreta berezia eskainiz kolektibo kalteberenei.

Funtsean, beren helburua da gazteek konfiantza berreskuratu dezatela beren etorkizunean, eta indar guztiak bideratzen dituzte horretara.

Ikasgelak eta tailerrak bisitatu ditugu eta ikasleekin hitz egin dugu beren bizipen eta igurikapenei buruz.

Esan digute ikastetxeak sentiarazi diela gai direla gauza askotarako eta askok espero dute ikasketekin jarraitzea. Batez ere baloratzen dute irakasleen hurbiltasuna, lan egiteko era, aukera gehiago izatea jarduerak dibertsifikatzeko eta talde txikiak izatea (gehienez 15 ikasle).

Lanean ikusi ditugu hainbat tailerretan (informatika, sukaldaritza, eraikinen mantenimendua, arte grafikoak…) eta beren proiektu eta eskaerak helarazi dizkigute.

Zorionak profesionalen talde osoari egiten duzuen lanagatik eta zuen inplikazioagatik!

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren lehendakariaren agerraldia Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean aurrean

 • 2018ko, urriaren 1ean |
 • Euskadiko Eskola Kontseilua

Autor: Eusko Legebiltzarra/Parlamento Vasco”.

Urriaren 1ean,  Euskadiko Eskola Kontseiluaren lehendakaria Hezkuntza batzordean agertu da, EH Bildu  eta Elkarrekin Podemos legebiltzar-taldeak eskatua, Euskadiko Eskola-hezkuntza 2015/2017 txostena aurkezteko. 

Lehendakariak legebiltzarkideeei azaldu du txostena egiteko prozesua eta osatzen duten atal desberdinen aspektu interesgarrienak.

 Horrela, txostenean atal desberdinetan aztertzen diren oinarrizko aspektuak, azaldu ditu, ikuspuntu desberdinetik aztertuak.  Hala nola, eskola inklusiboa, sitemaren finantzaketa, lidergoa eta irakasleen formakuntza eta irakaskuntzan sartzea,   euskara,...Askenik, eskola arrakastaz eta ekitateaz  hausnarketa bat egin zuen.

Legebiltzarkideek presidenteari bere aurkezpena eskertu dute, eta gure hezkuntza sistemaren arazoei buruzko hainbat galdera egin dizkiote. Horrez gain, haien kexkak eta proposamenak helarazio diote.

Agerraldiaren transkripzioa eta bideoa Legebiltzarraren web orrian eskuragarri izango da. www.legebiltzarra.eus eta zuzenean link honetan. 

 

Prentsan agertutako berriak

 

El Correo

El diario vasco

El Mundo

Euskadiko eskola-hezkuntza. 2015-2017 Txostena

 • 2018ko ekainaren 28an |

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak,  ekainaren 28ko bileran, onartu du txosten berria: "Hezkuntza Euskadin 2013-2015".

Txostena

Txosten exekutiboa

Prentsan agertutakoa:

Berria

Deia

El Diario Vasco

El Correo

DeustoForum: "50 años educando para mejorar el mundo"

 • 2018ko ekainaren 6an |

 

Euskadiko Eskola Kontseiluko presidente Nélida Zaitegik parte hartu du Ramon Flecha eta Lourdes Villardon-ekin batera Deustuko Unibertsitateak antolatutako "50 años educando para mejorar el mundo" topaketan. 

 

Saioa amaitzean hurrengo bideoetan ikus daitekeen elkarrizketa izan zuen Ramon Flecha-rekin:

 

 

 

                  

 

EKK-ko jardunaldia: "Eskola heterogeneoa: irabazi-irabazi"

 • 2018ko maitzaren 29a |

 

 Sektore, arlo eta ardura debesdinetako 50 pertsona elkartu ziren pasa den maiatzaren 25ean egin zen jardunaldian. Miquel Angel Alegre-ren azalpenak eman zion hasiera saioari. Honen ondoren, diagnostiko laburrak eta gure Erkidegoan eskola heterogeneo eta bikainak lortzeko proposamenak lan-taldeetan landu ziren.

 

Bai hitzaldia bai parte-hartzaileen ekarpenak balio handiko laguntza izango dira hezkuntza-komunitaterako hain interesgarria den gai honetan sakontzen jarraitzeko, eta beraz, Eskola Kontseilurako.

 

EkarpenakAMIA eta balorazioa             Hitzaldiaren bideoa:

        Ekarpenen bideoa:                         Jardunaldiaren argazkiak:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEK-ko Osoko Bilkurak "Hezkuntzaren aldeko akordioaren oinarriak" dokumentuari buruzko txostena gehiengoz onartu du

 • 2018ko maitzaren 10a |

 

Atzo,  Euskadiko Eskola Kontseiluak ospatutako Osoko Bilkuran gehiengoz onartu zen ondoko Txostena"Hezkuntza aldeko Akordioaren oinarriak".

 

Informazio gehiago

 

Osoko Bilkuraren bideoa

"Hezkuntza eraldatzeko bidaian elkarrekin aurrera" jardunaldia

 • 2018 apirilaren 19a |

Kontseiluko presidenteak, Neli Zaitegi, eta Maritere Ojanguren presidenteordeak "Hezkuntza eraldatzeko bidaian elkarrekin aurrera" jardunaldian parte hartu zuten.


 Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak elkarlanean antolatutako saioak  bi eremu estrategikotan jarri zuen azpimarra: DBH eta Batxilergoko hizkuntza proiektu integraletan eta STEAM pedagogietan.

 


Xavier Aragay-k EEK-ko galdera oso interesgarriak erantzun zituen, bideoak:


- Resumen de ideas fundamentales

- Tendencias educativas

- El liderazgo como acelerador del cambio

- Invitación a rebelarse

- Ratios y resultados académicos 

 

 


 

Hezkuntzaren aldeko Akordioa lantzeko lehen talde-bilera

 • 2018ko apirilaren 11n |

 

Atzo EEk-ko egoitzan lan-taldeetan elkartu ginen Hezkuntzaren aldeko akordioaren edukiri egindako proposamenak eztabaidatzeko, analizatzeko eta adostuak lortzeko helburuarekin.

Saioaren programa eta aurkezpena.

 

 

Talde bakoitzak dokumentuaren bi atal landu zituen:

1. Taldea: Hezkuntza sistemaren modernizazioa; Bizikidetza

Bertaratutakoak: Blanca Casado, Lurdes Errasti, Pablo García de Vicuña, Begoña Pedrosa, Ainhoa Rotaetxe, Neli Zaitegi.

2. Taldea: Hezkuntzak; Ebaluazioa

Bertaratutakoak: Patxi Xabier Aizpurua, Eva Blanco, Xabier Elorza, Xabier Etxaniz, Juan Carlos Jauregui, Asier Manero, Ibai Redondo.

3. Taldea: Bizikidetza; Ikastetxeen autonomia

Bertaratutakoak: Josean Bueno, Agustín Eizaguirre, Mª Luisa Jaussi, Carmelo Martinez, Maritere Ojanguren, Ismael Redondo, Usoa Urbieta.

 

SAIOAREN BIDEOA

 

 

Aragoiko Gorteetako Heziketa-Itunaren buruzko bideo oso interesgarriak:

Gabilondo-ren bideoa

Tiana-ren bideoa

 

 

 

"Hezkuntzaren aldeko akordioa. Akordioaren Oinarriak":Euskadiko Eskola Kontseiluak txostena egiteko lanari ekin dio

 • 2018ko martxoaren 7an |

Cristina Uriarte Hezkuntza sailburuak Hezkuntzaren aldeko Akordioa Euskadiko Eskola Kontseilura bidali du.Hain zuzen, martxoaren 7an,  prentsaren aurrean azaldu ditu gaur goizez erdiesteko helburuz egin diren urratsak. Hezkuntza komunitate osoaren ikuspegi partekatua, eta etorkizunerako hezkuntza sistemaren funtsezko printzipioak jasoko dituen oinarrizko dokumentua. BIDEOA

Ekarpenak egiteko aldia amaiturik,  Euskadiko Eskola Kontseiluak parte hartzeko une iritsi da, kontseilu hau baita hezkuntza gaietarako Jaurlaritzaren kontsulta eta aholkularitza organo gorena.

Sailburuarekin batera, Euskadiko Eskola Kontseiluko presidente Nelida Zaitegik ere parte hartu du ekitaldian. Akordioaren Oinarriak dokumentua prestatzeko beharrezko izan diren lehen hilabeteen ondoren, Euskadiko Eskola Kontseiluaren parte-hartzea hasiko da orain, Hezkuntzaren aldeko Akordioaren bila.

Prest gaude lana hasteko. Gaur bertan hasiko dugu dokumentu honen edukia aztertzen eta eztabaidatzen,  bai euskal gizarteari eta bai Hezkuntza Sailari txosten bat aurkezteko.

Sailburuak luzatu digun dokumentuak Eskola Kontseiluari erronka garrantzitsuak planteatzen dizkio. Haietako batzuk:

1. Adostutako txosten bat egitea, elkarrizketarako gaitasunak indartuz, hezkuntza-esparruan kontsentsurako eta elkarrizketarako jarrerak bultzatzeko.

2. Hausnarketa, elkarrizketa eta hitzarmenerako guneak sustatu. Horrela, euskal hezkuntza sistema hobetzeko proposamen baliotsuak lor daitezke.

 

3.  Aniztasunetik adostasunera joateko gai izatea. Iritzi eta proposamen ezberdinek balio izan dezatela Kontseiluko kide guztiek onar dezaketen esparru bat eraikitzeko.

 

 4. Esloganetatik irtetera behartzen gaituen gogoeta sakona egitea. Konplexutasunean sartzea, gure proposamenei balioa ematen dieten argudio serio eta zorrotzetan.

5. Borroka eta jarrera itxietatik irtetea. Denon ahotsa garrantzitsua den demokrazia sakonerantz joatea, alternatiba indartsuak eta partekatuak eraikitzeko beharrezkoak diren ahotsak. 

6. Gure gizartearen aniztasuna aintzat hartzea eta identitatea galdu gabe, bakoitzaren interes legitimoetatik, egoera hobe eta  bidezkoagora joatea.

 

Hemendik aurrera, Kontseilu hau osatzen duten kide eta erakundeei datorkie ekarpenak egitea eta  hurrengo hilabeteetan bilduko gara dokumentu honen edukia aztertzen eta eztabaidatzen, Euskal Gizarteari eta Hezkuntza Sailari kontsentsu handiaz onartutako txosten bat aurkezteko.

"Eman minutu 1 hezkuntza inklusibo eta ekitatiboaren alde"

 • 2018ko martxoaren 2an |

 

Martxoaren 2an UNESCO Etxeak “Eman minutu 1 hezkuntza inklusibo eta ekitatiboaren alde” Ikus-Entzunezko Piezen Nazioarteko VIII. Lehiaketaren sari-banaketa egin da. Ekitaldira, Euskadiko eskola Kontseiluaren lehendakaria joan da, epaimahaikidea izan dena.

 

 

Sarituen artean, ikastetxeek egindakoak azpimarratu nahi ditugu; dena den, jarraian video guztiak link honetan aurki ditzakezu.  

 • Ekin eta Egin Saria: 18 urtetik beherakoei zuzenduta. Gasteizko "12 nubes" taldeak eskuratu du, 'Nos gusta ser diferentes' lanarekin. Francisco de Vitoria institutua
 • Eusko Ikaskuntza saria: euskarazko minuturik onena. Oiartzungo (Gipuzkoa) Haurtzaro Ikastolako DBH 1. mailako taldea  irabazi du saria, 'Zergatik ez banatu!' lanarekin.
 • EIKEN aipamena: Euskadiko ikus-entzunezko piezarik onena saritu da, hau da, teknika digitalen erabilera hobekien bultzatzen duena. Donostiako Asuncion Ikastetxeak aurkeztutako 'Lukaa' lanak bereganatu du.

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren barne jardunaldia

 • 2018ko martxoaren 1ean |
 • Galdakaoko Ostalaritza eskola |

Euskadiko eskola Kontseiluaren 30 kide inguru bildu dira joan den martxoaren 1ean lan jardunaldi trinko batean.

Datozen hilabeteetan, Irekia-n parte hartzeko prozesuaren bidez herritarrek adierazitako ekarpenak sartu eta gero, EEK-k hezkuntzan adosteko agiriari buruzko irizpen bat landu behar du.

Zeregin honen garrantziak hauxe eskatzen digu:

 • Hausnarrean jardutea Euskadiko Eskola Kontseiluaren eta bertako kideen betekizunari buruz: eskubide eta betebeharrak, eta gizartearen bidezko itxaropenei buruz EEKren gainean “parte hartze, kontsulta eta aholkuko goi-organoa, hezkuntza jardueran sartuak dauden gizarte arlo guztietan” gisa.
 • Hausnarketa, elkarrizketa eta hitzarmenerako guneak sustatu. Horrela, euskal hezkuntza sistema hobetzeko ondorio baliotsuak lor daitezke.
 • Adostutako txosten bat egiteko gai izatea, euskal gizarteari benetako parte hartze eredu eraginkor bat eskaini ahal izan diezaion, elkarrizketarako jarrera eta jokabideak garatu eta sustatuz. Hau dena, Euskadiko hezkuntza nola hobetu, iritzi, interes eta sentipen aniztasuna kudatzeko asmoz.
 • Aniztasunetik adostasunera joateko aukera egotea. Iritzi eta proposamen ezberdinek balio izan dezatela Kontseiluko kide guztiek onar dezaketen esparru bat eraikitzeko.
 • EKK-k datozen hilabeteetan izango duen lan handi eta trinkorako ondorio praktikoak zehaztu eta onartzea: ardura, ordezkagarritasuna, bertaratzea, ekarpen kritikoak eta aukerakoak sortzea.
 • Denon artean lan-plana lantzea.

HEZKUNTZA HOBETZEA: JAKIN, ELKARRIZKETATU ETA PARTEKATU: Eusko Legebiltzarrean proiektuaren ondorioak aurkeztea

 • 2018ko urtarrilaren 23an |

Euskadiko Eskola Kontseiluak udalerrietan parte-hartzea proiektua bultzatu du “Hezkuntza hobetzea: jakin, elkarrizketatu eta partekatu” goiburupean.

Ekimen hau ikasturte hasierarekin abiatu zen, eta ordutik hona, hogeiren bat ikastetxeren inplikazioa eta parte hartzea sustatu du; Santurtzi, Urnieta eta Arabako Errioxako ikastetxeek (Bastida, Guardia eta Oiongoek) hartu dute parte ekimenean. Ikastetxe horien zuzendaritza taldeek emandako hauspoari esker ekimen hau martxan jarri zen eta ikastetxe  horietako bakoitzean, Eskola Kontseiluak irakasleen, familien zein ikasleen lankidetza lortu nahi izan du.

Proiektuak aurreikusiak zituen hainbat fase igaro ostean eta hobetzeko proposamenak udaletxeetan aurkeztu ondoren, urtarrilaren 23an Legebiltzarrean entzun ahal izan dira irakasleek, familiek eta ikasleek euren lanetan garatu dituzten ondorioak.

Irakasleei eta familiei dagokienez, pertsona ugarik hartu du parte, ekarpenen bidez, guztien artean hezkuntzaren hobekuntzarako ekarpena eta hezkuntza administrazioari eta gainontzeko kolektiboei egiten duten eskakizunak egingo duen manifestura iristeko.

Ikasleek ere euren ikuspuntua erakutsi dute jasotzen duten hezkuntza hobetzeko eraz, ikasgelan eginiko lanen bidez.Saioa bukatzeko, ikasleek konpromesuak bozkatu dute. Hona hemen boto gehien jaso dituzten hirurak:

1.- Elkar zaintzeko, inor baztertu gabe, den-denok garelako garrantzitsuak eta balio handikoak.

2.-Elkar ezagutu eta nola ikas dezakegun hobeto jakiteko, hobeto kudeatu eta gure helburu pertsonalak lortze aldera.

3.- Gure ekintzen eta ikasketa-prozesuaren gaineko ardura hartzeko.

Hemen konpromesu guztiak ikus daitezke.

Hemen, Parlamentuko bideoak.

Berriak

Informazio gehiago aurki dezakezu proiektuaren orrian .“Hezkuntza hobetzea: jakin, elkarrizketatu eta partekatu.

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren lehendakariaren agerraldia Legebiltzarreko Hezkuntza Batzordean aurrean

 • 2017ko, maiatzaren 3an |
 • Euskadiko Eskola Kontseilua

       

Maiatzaren 3an Euskadiko Eskola Kontseiluaren lehendakaria Hezkuntza batzordean agertu da, EH Bildu legebiltzar-taldeak  eskatutakoa, datozen urteetan garatuko dituen ildoak azaltzeko. 

Lehendakariak legebiltzarkideeei azaldu du Euskadiko eskola Kontseilak egiten duen lana, bai nahitaezko lanak  bai bere ekimenez egindako lanak.

 Gai honi dagokionez , datozen bi urterako plangintza aurkeztu du, Batzorde Iraunkorrak onartu berria  eta Kontselukideen ekarpenak kontuan hartuta.

Azkenik, hezkuntzaz duen ikuskera jakinerazi die, kultura berri bat sortzeko beharra , kexatik proposamenera eta partekatuta proeiktuak pasatuz konfrontaziotik  ulaermenea eta lankidetza.

Legebiltzarkideek presidenteari bere aurkezpena eskertu dute, bere lankidetza eskaini diote eta 6 hilabete barru berriro etortzeko bere planaren garapena azaltzeko eskatu diote.  

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren biurteko plangintzaren onarpena

 • 2017ko, apirilaren 27an |
 • Euskadiko Eskola Kontseilua

       

Apirilaren 27ko saiona, Batzorde Iraunkorrak  Euskadiko Eskola Kontseiluaren biurteko Plana onartu du,   Ezina, ekinez, egina, kontseilukideen ekarpenak oinarritzat harturik.

 

            PLANAREN XEDEA:

 • Kontseiluaren berezkoak diren zereginak betetzea
 • Eztabaida sozial, serio eta zorrotz bat sustatzea, hezkuntzaren inguruan.

 

      HELBURUAK

Orokorrak(Kontseiluaren berezkoak direnak)

 

1.      EAEn arautzen diren arauei buruzko irizpenak egitea.

2.      Euskadiko hezkuntzaren egoerari buruzko txostena egitea.

3.      Bere ekimenez egindako txostenak

 

Biurtekoak(Kontseiluaren ekimenez eginda)

1.      Ikasleen arrakasta areagotzea

2.      Hezkuntzaren erronkarik garrantzitsuenak aztertzea, uneon eta Euskadin: Ikastetxea

3.      Gizarte-eragile guztien parte hartzeko aukera gehitzea

 

Halaber, hurrengo hilabeetan 1 eta 3 helburuak lan egiten hastea erabaj¡ki da  tea horretarako kontsilukide guztien lankidetza eskatu, gauzak horrela hirugarren hiruhilekoan ezartzea aurreikusten da. (Plana)

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkura: Nélida Zaitegi, lehendakari berriaren aurkezpena

 • 2017ko, martxoaren 30ean |
 • Euskadiko Eskola Kontseilua

       

Nélida Zaitegi, lehendakari berria izendatu ondoren lehenengo Osoko Bilkura izanik, Maite Alonso Arana lehendakari ohia, ere agertu da eta guztiei eskertu nahi izan du bere lana eta lankidetza.

 

Martxoaren 30ean, Euskadiko Eskola Kontseiluaren lehendakari berria, Nélida Zaitegi,  izendatu ondoren lehenengo osoko bilkura egin da. Bilera honetan aurreko presidentea,  Maite Alonso agertu da eta kide guztiei beren lankidetza eskertu nahi izan du  eta   kontseilu honetako burua izan den hiru urte hauetan egindako lan ildoak laburtu ditu.

 

Ondoren, Osoko Bilkura bildu da eta lehendakariak hurrengo urteak burutzeko erreferientzia-markoa  jakinerazi du. Power-point:

 

 Planteatzen diren helburuak hauexek dira:

 

1. Partaidetza bultzatzea:azpimarratzen du oso garrantzitsua dela eskubide zein beharra gisa.

2. Hezkunzaz hitz egitea gaiak sakonki aztertuz.

3. Adostasunen bidez aurreratzea: elkarrizketaren bidez akordiak lortzeko gai garen   aztertzea.

4. Gai  garrantzitsuak aukeratzea: gaiak adostu behar dira bakoitzak pentsatseko era mantendu arren; desadostasunak, gu aberasteko balio dutenak, egon behar  dira.

 

 

Askenik, biurteko plangintza egitea proposatu da talde-lana bezala. Horretarako, itaunketa labur bat prestatu da kontseilukideen ideak,eta proposamenak jasotzeko asmoz eta oinarritzat harturik hurrengo bi urterako plana egitea.

 

Euskadiko DBHko zentroetan Hezkuntza Inklusiboa hautematea

Lan hau gauzatu da hainbat lagunen lankidetzari esker, eta hauexek ditugu: bi sareen DBHko ikastetxeetako irakasleak, ISEI-IVEIko langileak, Berritzegunea, Ikuskaritza eta Euskadiko Eskola Kontseilua. 

Ekimen honekin batera, ahaleginak egin dira etapa horretako irakasleetariko batzuen iritzia ekartzeko xedez, politika, kultura eta praktika inklusiboei dagokienez.

Jarduera horren laburpen bat argitaratu eta hedatu ondoren, aintzat harturik bertan biltzen diren ondorioak eta Kontseilu horren gomendioak, dokumentu honetan dakargu zeregin hartarako lortu eta aztertutako informazio oro.  

Txostena

Euskadiko Eskola Kontseiluaren 25.urteurrena: partehartzea konpetentziak garatzeko

 • 2015eko urtarrilaren 21 eta 22an |
 • Bilboko Musika Kontserbatorioa

2015eko urtarrilaren 21ean eta 22an ospatu dira Bilboko Musika Kontserbatorioan  gai honen inguruan:“ parte hartzea konpetentziak garatzeko”. EGITARAUA.

Irakasleak izan dira talde ugariena, zuzendaritza taldearekin batera, ikasleak, gurasoak, berritzeguneetako eta ikuskaritzako kideak eta administrazioaren karguak.

web-orri honetan, bideoen eta laburpen testuen bidez eskaintzen dira tratatu diren edukiak, lau taldetan sailkatuak:

 •  
  • Kontseiluaren kideak eta hiru interbentzio instituzionalak  
  • Lau mahai Inguru
  • Lau tailer
  • Emanaldi musikalak

 

KONTSEILUAREN PERTSONAK

 

EZKERREKO BIDEOAN,  18 perTsoNEK BEREN ESPERIENTZIAZ KONTSEILUAN, IRAGANAZ ETA AURTENGOAZ, HITZ EGITEN DUTE (14 minutU).

ESKUINEKO BIDEOAN, HAINBAT MOMENTUAN KONTSEILUKIDE IZAN DIREN GUZTIEI  EZKER ONA  EGITEN ZAIE,  JARDUNALDIETARA ETORRI DIREN KONTSEILUKIDEEI  OPARI BAT EMANEZ.(4 min.)

Bonsai bat oparitzea ez da bakarrik izaki bizidun bat norbaiti ematea ongi zaindu dezan, baizik eta bonsaia entregatzearekin batera beste bertute asko opa diogu lagun horri: independentzia, osasun ona eta jakituria besteak beste. Horrek guztiak adierazten du zoriontasun,  adiskidetasun nahia eta  bizitza luzea.

 

 

 

HIRU BIDEO INSTITUZIONALA

Lehendakari Sailburua Euskadiko Eskola Kontseiluaren Presidentea
 
 • Luzapena: 9 min.
 • Hizkuntza: euskara eta gaztelania
 • Kontseiluaren betebeharra, lanaren kalitatea, azken txostena, adostasuna, etorkizuneko erronkak
 • Luzapena: 10 min.
 • Hizkuntza: euskara eta gaztelania
 • Kontzeptuak: Hezkuntza konpetentziak, Heziberri, kurrikulum dekretua, partehartzea
 • Luzapena: 3 min. 
 • Hizkuntza: euskera
 • Kontzeptuak: partehartzea, konpetentzien garapena

 

 

 

 

LAU MAHAI INGURU

MAHAI INGURU 1: KONPETENTZIEN GARRANTZIA PERTSONEN GARAPEN OSORAKO

PartE-HARTZAILEAK: Ander Lorente, Iratxe Bidaola, Itsaso Biota, María Larrea ETA  Xabier Otaolea.

ModeraTZAILEA: aintzane bolinaga

CoordinaTZAILEA: mª luisa jaussi

LUZAPENA: 62 min.

HIZKUNTZA: euskera ETA GAZTELANIA

kONTZEPTUAK: gaitasunen garapena hainbat etapetako  ibilbide hezigarrietan. irakasleen eta ikasleen papera. metodologia,edukiak eta ebaluazioa. Ikasleen parte hartzea gaitasunen garapenarako aukera bezala.  teknologia berriak. etxeko lanak.

MAHAI INGURU 2: iKASTETXEETAKO ORDEZKARITZA-ORGANO GORENAK EDOTA ESKOLA KONTSEILUEN PARTE HARTZEA GAITASUNAK GARATZEKO 

PartE-HARTZAILEAK: Edmundo Rodríguez y Marian Gorostiza (CEIP Sánchez Marcos), Maria Galdeano (Bihotz Gaztea ikastola), Nieves Maya (colegio Sagrado Corazón) ETA Usoa Urbieta (EHIGE).

ModeraTZAILEA: aintzane bolinaga

CoordinaTZAILEA: ana puente

LUZAPENA: 71 min.

HIZKUNTZA: euskera ETA GAZTELANIA

kONTZEPTUAK: : konpetentziak haur eta lehen hezkuntzan lantzen dira bereziki, aldaketak pausoz pauso, familien inplikazioa, partehartzea arriskuan, inboluzioa, konfidantza lantzea, komunikazioa zaintzea, demokrazia eskola bizitzan, ikasleen partehartzea, ikastetxeen kudeaketa sistemak.  

 

 

MAHAI INGURU 3: GAITASUNEN GARAPENA ERRAZTEN DUTEN  LIDERGOAK

PartE-HARTZAILEAK Angels Cadena (CEIP Mercé Rodoreda), Igone Azpiroz, Jaione Urreizti, Mirene Aranzabal (Lizardi BHI) y Javier Laiseka (Centro Educativo Otxarkoaga).

ModeraTZAILEA: Josu Etxaburu

LUZAPENA: 65 min.

HIZKUNTZA: euskera ETA GAZTELANIA

kONTZEPTUAK: : konfidantza, ikasleen arrakasta, lidergoa zabaltzea, luzera begirako ikuspuntua, gizarte inguruarekin lan egitea, ebaluazio tresnak, taldeak, proiektu partekatu eta integratua, etengabeko prestakuntza, gurasoen eskolak, ahal dugu.

 

MAHAI INGURU 4: HEZKUNTZARAKO KLABEAK ETA ERRONKAK

PartE-HARTZAILEAK: Arantzazu García-Lekue, Fernando Canales, Patxo Tellería, Virgina Knör.

Duración: 62 min.

ModeraTZAILEA: aintzane bolinaga

CoordinaTZAILEA: igone abio

LUZAPENA: 62 min.

HIZKUNTZA: euskera ETA GAZTELANIA

kONTZEPTUAK: sistemara moldatze ezina, saria eta zigorra, unibertsitari kopistak, izkututako bokazia, autodidakta, emoziozko inteligentzia, dislexia, ahalegina, molde bakarra, selektibitatea, etxeko lanak, konformismoa, buruz ikastea, hezkuntza ez da aldatzen, irakasleen aukeraketa, internet, kurrikulum moldagarria

 

 

LAU TAILLERRAK

 

 

Tailerren ondorioak batera jartzeko mahai ingurua

 

 

Isabel Kapanaga, Nerea Terán, Maritere Ojanguren y Raimundo Rubio (taillerren koordinatzaileak).

Moderatzailea: Aintzane Bolinaga

luzapena: 54 min.

hizkuntza: euskera eta  gaztelania

 

 

 

TaIler 1

GAITASUNA HIZKUNTZ KOMUNIKAZIOAN:AHOZKO ADIERAZPENA

AURKEZTEN DU: Miryam Martínez /KOORDINATZEN DU. isabel kapanaga

LABURPENA grAfiKOA
TaIler 2

GAITASUN ARTISTIKOA

AURKEZTEN DU: Miriam Urigüen/KOORDINATZEN DU:Nerea Terán
LABURPENA  
TaIler 3

GAITASUN DIGITALA

AURKEZTEN DU: Iñaki Vélez de Mendizabal

KoordinaTZEN DU : Mari Tere Ojanguren

LABURPENA
TaIler 4

GAIASUN ZIENTIFIKOA

AURKEZTEN DU: Juan Ignacio Pérez/KOORDINATZEN DU:Raimundo Rubio
LABURPENA  

musika

 • Patricia Intxaustegi, kantu
 • Itziar barredo, piano 
 • luzapena: 9 min.

 

 •  Jone Martínez, kantu
 • Itziar Barredo, piano
 • luzapena: 10 min
 • Jon Ander Arcenillas, klarinete
 • ales larrazabal, piano
 • luzapena. 3 min.

 

 • Ane Miren Pablos, gitarra
 • luzapena: 5 min
 • Garda Zelaia, tronpa
 • Elena Cadierno, piano
 • luzapena: 5 min

Hezkuntza Kalitatea hobetzeko legearen aurreproiektuarentzako proposamenei buruzko aurretiazko txostena

 • 2014/02/27 |

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak, otsailaren 27ko bileran, gehiezgoz onartu du Hezkuntza Kalitatea hobetzeko legeari buruzko akordioa.   Dokumentua.

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Osoko Bilkurak, irailaren 27 bileran, gehiezgoz onartu du Hezkuntza Kalitatea hobetzeko legearen aurreproiektuarentzako proposamenei buruzko aurretiazko txostena. Dokumentua.

 

2012ko otsailaren 12ko Bertsioa

Prentsan agertutako dosierra.

 

Euskadiko Eskola Kontseiluaren Batzorde Iraunkorrak, urriaren 23ko bilkuran, adostasunez onartu du Hezkuntza Kalitatea hobetzeko legearen aurreproiektuari buruko Irizpena. Dokumentua.